Внедряване на GDPR

На 25 Май 2018 година влиза в сила Регламент /ЕС/ 2016/69 на Европейския парламент и Съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива или за по- кратко GDPR. Този регламент предвижда нови  и различни от досегашните правила във връзка с отчитането и защитата на личните данни. Всяка една компания трябва да внедри Регламентът до 25ти Май 2018 година. Това е сложен процес, изискващ време и специфични познания.  Счетоводна къща „Рени Консулт“ предлага внедряването на GDPR и консултиране относно изискванията му. По ваше желания можем да:

  • Изговим GAP анализ. Изготвянето на този анализ има за цел да установи на какво ниво от внедряването на GDPR сте. Ние ще ви консултираме относно необходимите действия, които трябва да се предприемат.
  • Съдействие при внедряване на правилата и изготвяне на пълната документация по дайствието на Ргламента. Ние ще изготвим всички необходими документи относно внедряването на регламента н организацията Ви. Ще се съобразим с изискванията на Законът и ще спазим правилата за защита на личните данни на всички лица. Това включва изготвянето на правила и процедури за всички лица, информиране на всички служители на организацията относно правото им да знаят къде се съхраняват и предават техните лични данни. Водене на регистър за личните данни, ако е необходимо.
  • Изготвяне на последващ мониторинг на организациите относно спазването на Регламента и съответсвието с него.

Свържете се с нас за повече информация относно внедряването на Регламента.