Други услуги

Счетоводна къща „Рени Консулт“ предлага следните видове други услуги:

  • Заличаване на фирми от Търговския регистър и ликвидацията им.
  • Регистрация на фирми по ЗДДС
  • Обработка на интрастат
  • Подваване на декларации по ЗДДС
  • Регистрация на земеделски производители
  • Регистрация на самоосигуряващи се лица
  • Банкиране
  • Изготвяне на осигуровки
  • Изготвяне на платежни за данъци  и такси