Обявяване на годишни финансови отчети към Агенция по вписванията

Съгласно Законите на република България, всяка една компания трябва да обявява своите годиши финансови отчети към Агенция по вписванията за сайта на Търговският регистър. Ние предлагаме обявяването на Годишните финансови отчети за Търговският регистър като допълнителна услуга. Свържете се с нас до 30 Юни, за да получите консултация относно публикуването на вашите отчети.