Счетоводни услуги

Вярното, пълно и точно счетоводно отчитане е от голямо значение за репутацията на всякя една компания на пазара. Ние отлично разбираме нуждите на клиентите си и се стремим те да бъдат максимално удовлетворени. Времето е най- ценният инструмент на всеки един човек и ние се стремим да спестим от времето на клиентите си като предлагаме пълен набор от услуги, с които да задоволим неговите нужди.

За ваше улеснение ние предлагаме пълен пакет от счетоводни услуги, който включва: Отчитане на месечната документация / фактури за покупки и продажби, движения по банкова сметка и каса, следене на разплащания с клиенти и доставчици/, изготвяне на ведомости за заплати, водене на трудовите досиета на работниците, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда, подаване на месечни справки декларации по ЗДДС, подаване на декларации образец 1 и образец 6, както и всякакви други декларации и справки, свързани със със счетоводното отчитане, изготвяне на годишен финансов отчет, както и изготвяне на различни видове отчети, свързани с дейността на различните компании:

  • Справки декларации по ЗДДС
  • Изготвяне на Годишен финансов отчет по предоставена оборотна ведомост
  • Интрастат
  • Подаване на декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ
  • Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО