Съхранение на хартиени архиви

Всяка една компания разполага с голям набор от документи след приключване на счетоводната година. Всеки един документ има различен давностен срок, през който срок трябва да се пази в архив. За ваше улеснение ние предлагаме съхранение на стари хартиени архиви, за да спестите вашето пространство в офисите и домовете си. Свържете се с нас, за да обсъдим най- подходящият начин за съхранение за вашите архиви.