Труд и Работна заплата

Персоналът е движещото ядро на всяка една организация. Ние отлично знаем колко досадна и трудна се вижда по някога документацията, свързана със спазването на законовите разпоредби, относно служителите. За ваше улеснение и удобство ние предлагаме:

  • Изготвяне на пълни трудови досиета- от назначението, до уволнението
  • Подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда
  • Изготвяне на ведомости за заплати и избиране на подходяща система за изчисляване на заплатите
  • Изготвяне на удостоверения за пенсионирани
  • Болнични и майчинство
  • Подаване на всички необходими документи, изисквани от Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт