За нас

Счетоводна къща „Рени Консулт“

Счетоводна къща „Рени Консулт“ е компания с шестнадесет годишен опит в сферата на финансово- счетоводното обслужване. Благодарение на динамиката, предоставена в сферата на счетоводството, компанията е работила и има опит със всякакъв тип финансово- счетоводно обслужване.

Нашата мисия е клиентът да получава максимално удовлетворение от услугите, които предлагаме.

Целите, които сме си поставили са на база на шестнадесет годишният ни опит с компании от всички сектори на икономиката:

  1. Обслужване с най- високо ниво на професионализъм
  2. Бързо, точно и навременно да вършим работата си
  3. Спестяване на времето на клиентите ни
  4. Работа, съобразена с действащата нормативна уредба в страната